Wednesday 1 April 2015

Tokoh Islam Matematik

       Tokoh Matematik
https://i2.wp.com/4.bp.blogspot.com/-rvcFOhOqCFI/TtMgvx4KERI/AAAAAAAABB8/s6kfyC1L-YQ/s400/Al+-+Khawarizmi_Tokoh+Matematik+Islam.jpg
Tokoh Islam Matematik :   Al-Khawarizmi .
Nama :  Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Atau juga dikenali sebagai Abu Abdullah    Muhammad bin Ahmad bin Yusoff.
Tempat lahir : Bukhara
Tarikh Wafat : Antara tahun 220 dan 230M.
Zaman Kegemilangan : Tahun 780-850M.
Gelaran  : Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism.  Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan.  Negara Perancis pula al-Gorism  muncul sebagai Augryam atau Angrism.  Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim.
Pendidikan :
Hasil Karya :
  1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum.
  2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang.
  3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.
  4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra.
  5. Al-Amal bi’ Usturlab’
  6. Al-Tarikh
  7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.


Formula Kelab Matematik

Formula MatematikWednesday 11 March 2015

Logo Kelab Matematik


Ini logo kelab matematik kami.

Senarai Kelab Matematik Tahun 5Seroja


(Senarai Ahli Kumpulan)                                                        

1.Muhammad Daniel Erfan B. Arbain
2.Enoch Raaj A/L Rajandern
3.Muhammad Afiq Zaim B.Dairani
4.Putera Syimir Qarish B. Amir