Wednesday, 1 April 2015

Tokoh Islam Matematik

       Tokoh Matematik
https://i2.wp.com/4.bp.blogspot.com/-rvcFOhOqCFI/TtMgvx4KERI/AAAAAAAABB8/s6kfyC1L-YQ/s400/Al+-+Khawarizmi_Tokoh+Matematik+Islam.jpg
Tokoh Islam Matematik :   Al-Khawarizmi .
Nama :  Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Atau juga dikenali sebagai Abu Abdullah    Muhammad bin Ahmad bin Yusoff.
Tempat lahir : Bukhara
Tarikh Wafat : Antara tahun 220 dan 230M.
Zaman Kegemilangan : Tahun 780-850M.
Gelaran  : Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-Gorism.  Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan.  Negara Perancis pula al-Gorism  muncul sebagai Augryam atau Angrism.  Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim.
Pendidikan :
Hasil Karya :
  1. Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum.
  2. ‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang.
  3. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.
  4. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra.
  5. Al-Amal bi’ Usturlab’
  6. Al-Tarikh
  7. Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.


No comments:

Post a Comment